Lidt historie

Lidt historie om Truust Kro

Den store ildebrand i Truust 1854

af Ivan Stochholm Christensen 

For 150 år siden blev Truust by i Tvilum sogn ramt af en stor katastrofe. Den 20. maj i året 1854 brændte det meste af byen. Landsbyen bestod dengang af fem gårde og en del huse, kro, skole, smed mv. Husene var alle stråtækte og tæt sammenbyggede. Efter en brand i 1801 var 12 gårde allerede flyttet udenfor byen.

     Da branden var slukket, stod der kun et hus og to gårde tilbage.

     Branden var opstået i en af gårdene i byens vestlige udkant - Truustgården, hvor man havde fyret op i den store bageovn, som man havde dengang. En kraftig blæst fra vest fik ilden til at brede sig med rivende hast fra den ene stråtækte gård til den anden. Derefter slog vinden om i sydøst, og ilden sprang tilbage og tog gårde og huse på den nordlige side af vejen med. Og med den tids brandslukningsmateriale var det ikke muligt at bekæmpe ilden.

     "På den tid kendte man ikke meget til brandforsikringer, men ved fælles hjælp fik man igen bygget byen op allerede det samme år." Sådan fortælles det bl. a. i en artikel i Silkeborg Avis i 1968.

    

     Jens Gams dagbog

     Jens Gam - "lokalsamfundets altmuligmand"- der dengang havde  tømrerværksted i forbindelse med Truust kro samtidig med, at han hjalp til på kroen, fortæller i sin dagbog:

     Den 20. Maj 1854:

     "Arbejdet for do (Niels Jensen, kromanden), samme dag, straks efter at vi havde spist til middag omtrent kl. 12 ½ opstod der ild i gårdmand Hans Jensens gård i Trust, som straks tændte i kroen som straks nedbrændte. 

     I løbet af ½ time var foruden den Anders Madsens, Søren Thøgersens og Bertel Jensens gårde og tillige 4 huse nemlig Anders Thøgersens, Mads Jensens samt smedens og skolen brændt.      

     Jeg selv for min part tog en ikke ubetydelig skade på både mit tøj og værktøj. Alle måtte ligge på marken om natten."

     Dagen efter ryddes der stadig op efter branden, men allerede den 22. maj rejser Jens Gam til Randers for at købe tømmer til gårdmand og kroejer Jens Nielsen....og så går det slag i slag for Gam med at skaffe materiale til opbygning af især kroen, som på dette tidspunkt ejedes af omtalte Jens Nielsen. 

     Sådan gik den sommer for Jens Gam! Og resultatet af anstrengelserne er den Truust Kro, der står i dag.